Lắp đặt thiết bị

Lắp đặt thiết bị cơ khí

  • Lắp đặt thiết bị, hệ đường ống cho nhà máy đường Vạn Phát.
  • Lắp đặt thiết bị đường ống cho hệ thống xử lý nước thải.