MÁY KIỂM VẢI VH-FM17

Máy dùng để sang cây kiểm vải, đo đếm, cài đặt số mét. ngoàio ra còn có khả năng cuốn vải, xả vải bế,…